Odinstalowanie

Skrypt uninstall_package jest tak na prawdę przykładem wykorzystania opisanego wcześniej skryptu
forall_direntries_from. Polecenie ‚uninstall_package foo’ wyświetla polecenie, które powinieneś
wydać chcąc usunąć wszystkie pliki należące do pakietu foo (za wyjątkiem tych katalogów, które są
wykluczone z przeszukiwania). Dodatkowo wyświetlanych jest kilka słów komentarza. Chcąc więc usunąć
pliki pakietu foo należy wydać polecenie ‚uninstall_package foo’ a następnie skopiować i wkleić
wynik do linii poleceń. Wykonanie wklejonego polecenia dla bezpieczeńśtwa nie kasuje rzeczywiście
plików leczy wyświetla tylko za pomocą „echo” polecenia do usuwania. Zaleca się w ten sposób
najpierw przejrzeć co zostanie usunięte i dopiero później faktycznie usuwać.