Informacje o plikach

Skrypt forall_direntries_from jest przydatnym narzędziem do zarządzania pakietami. Jest to po
prostu skrót dla : „find / -user -or -group „, gdzie jest pierwszym
parametrem, z którym skrypt został uruchomiony. Skrypt troszczy się o to, by przeszukiwane były
tylko odpowiednie systemy plików i chroni przed nieprzyjemnymi niespodziankami typu „Oops,
zapomniałem, że -depth wyłącza działanie -prune i przypadkowo wykasowałem swój katalog domowy” lub
„Oops, zapomniałem -prune /proc i teraz mam błędy parzystości na szynie SCSI”

WAŻNA UWAGA: domyślnie skrypt forall_direntries_from skanuje tylko system plików / i nie
przechodzi do innych systemów plików. Jeśli posiadasz katalogi, które również powinny być
przeszukiwane na innych systemach plików musisz edytować skrypt i dodać odpowiednie punkty
montowania do listy fs_to_scan na początku pliku. Najczęstszym kandydatem do dodania jest „/usr”

Przykłady

1 – utworzenie paczki tar.gz z wszystkich plików należących do – na przykład celem
instalacji na innej maszynie bez ponownej kompilacji

forall_direntries_from -fprint0 /tmp/files.lst
tar –null -P -czf /tmp/archive.tar.gz –files-from=/tmp/files.lst

2 – pokazanie wszystkich binarek z ustawionym bitem setuid, zainstalowanych przez użytkownika
(Działa tylko w schemacie user=group)

forall_direntries_from -perm +u+s -print

3 – lista wszystkich binarek w /bin i /usr/bin należących „do mnie” (czyli na przykład do
użytkownika pakietu wywołującego to polecenie) w kolejności alfabetycznej

forall_direntries_from $(whoami) -path „*/bin/*” -printf „%f\n” | sort

4 – odinstalowanie

Patrz odinstalowanie