Skrypty

more_control_helpers

Archiwum more_control_helpers zawiera pliki do pomocy podczas budowania i zarządzania systemem wykorzystującym metodę package user. Zawiera pewne specyficzne dla LFS tymczasowe pliki potrzebne tylko do budowy systemu LFS i nie przeznaczone do zainstalowania na trwałe. Są tam również wspomniane wcześniej przykładowe pliki demonstrujące sugerowany sposób organizacji katalogów domowych użytkowników pakietów. Kolejną grupą plików w archiwum jest zestaw skryptów pomagających w aspekcie zarządzania pakietami – tworzeniu nowego użytkownika pakietu i sprawdzaniu do jakiego konkretnie pakietu należa dane pliki. Wreszcie archiwum zawiera skrypty otaczające dla pewnych poleceń, obsługujące wiele z podstawowych problemów omówionych wcześniej i sprawiających, że instalacja jest o wiele łatwiejsza.